Arhivă lunară: iunie 2017

0

Încercăm să fim creştini pe jumătate

Noi, cei ce ne numim creştini, nu trebuie să aşteptăm nimic altceva decât să fim răstigniţi. Căci a fi creştin înseamnă a te răstigni în aceste vremuri şi-n oricare alte vremuri, de când Hristos...

0

Comoara de la Mănăstirea Bogdana

Într-una din zilele anului 1639 Rădăuţiul era în flăcări. Lumea fugea îngrozită pe străzi, bărbaţi şi femei cu copii în cârcă, care ţipau cât îi ţinea gura, cei mai mărişori ţinându-se de veşmintele mamelor,...

0

Lacrimile sunt dar de la Dumnezeu

Scrii cât de rău îţi pare că nu ai lacrimi pentru curăţirea păcatelor tale – lacrimile sunt dar de la Dumnezeu, care, ca toate darurile duhovniceşti, se nasc din smerenie, însă a căuta înainte...

0

Semnul şi arvuna darului viitor

Să ştii şi aceasta: că atunci când voieşte Domnul să înalțe un suflet la mai înalte lucruri, îl pregătește cu tânguiri, întristări şi necazuri ale duhului, şi rele pătimiri ale trupului, ca să-l învrednicească...

0

Alungarea părinților

Dispreţul, defăimarea, batjocura, ponegrirea, cercetarea şi mai ales baterea părinţilor sunt păcate strigătoare la cer. Un tânăr s-a hotărât să se căsătorească. Al a promis viitoarei soţii, după dorinţa ei, să alunge din casă...