Ultimele articole Blog

0

Sfârşitul meu e sfârşitul lumii

Când va fi sfârşitul lumii? Fraţii mei, gândindu-ne la sfârşitul lumii, să ne gândim la sfârşitul nostru. N-avem treabă când are să fie sfârşitul lumii. Poate are să fie peste 100 de ani, poate...

0

Dacă sufletul nu se bucură de această pace lăuntrică – deşi în exterior ar fi în pace deplină şi niciun vrăjmaş nu l-ar tulbura – este mai nenorocit decât toţi cei aflaţi în luptele şi războaiele din lume

Profeţiile despre iudei toate s-au împlinit şi împrăştierea lor este cunoscută de toată lumea. Iar cele despre Hristos s-au împlinit în Noul Testament, ceea ce arată că fiecare dintre Scripturi, atât cea nouă, cât...

0

Dragostea conduce la viaţa veşnică

Orice faptă bună este rodul dragostei. De aceea Domnul a vorbit de multe ori despre aceasta. „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei”, a spus, „de veţi avea iubire unii pentru alţii”...