0

Lacrimile sunt dar de la Dumnezeu

Scrii cât de rău îţi pare că nu ai lacrimi pentru curăţirea păcatelor tale – lacrimile sunt dar de la Dumnezeu, care, ca toate darurile duhovniceşti, se nasc din smerenie, însă a căuta înainte...

0

Semnul şi arvuna darului viitor

Să ştii şi aceasta: că atunci când voieşte Domnul să înalțe un suflet la mai înalte lucruri, îl pregătește cu tânguiri, întristări şi necazuri ale duhului, şi rele pătimiri ale trupului, ca să-l învrednicească...

0

Alungarea părinților

Dispreţul, defăimarea, batjocura, ponegrirea, cercetarea şi mai ales baterea părinţilor sunt păcate strigătoare la cer. Un tânăr s-a hotărât să se căsătorească. Al a promis viitoarei soţii, după dorinţa ei, să alunge din casă...

0

Tâlharul pocăit în 10 zile

Oare poate păcătosul să se pocăiască de toate păcatele vieţii lui în doar zece zile? După mare milostivirea şi îndurările lui Dumnezeu, poate! În timpul domniei împăratului Mauriciu, hălăduia un tâlhar vestit în împrejurimile...

0

Mare ATENȚIE! Dumnezeu nu Se lasă batjocorit

Domnul Hristos spunea ucenicilor Săi: “Fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud! Fericiţi cei ce au ochi şi urechi sufleteşti care aud tainele mântuirii sufletelor.” Nu cei săraci sunt nefericiţi,...

0

Despre cunoașterea de sine

Cel ce pe sine se cunoaște în destul se disprețuiește și nu se lasă măgulit, câtuși de puțin, de laudele oamenilor. Înfrânează-ți dorința prea vie de a cunoaște, că nu vei afla în aceasta...