Ce reprezintă, de fapt, Înălțarea Domnului? Semnificația pe care nu o știai!

Înălţarea Domnului 2018 este prăznuită în calendarul ortodox pe 17 mai. Acest eveniment Biblic poartă este unul aparte pentru creștinătate, de aceea este important ca orice credincios să îi cunoască semnificația.

Înălțarea Domnului marchează pentru Biserică încheierea perioadei pascale şi anticiparea evenimentului Cincizecimii. Duhul Sfânt se pogoară peste ucenici pentru că Mântuitorul a înălţat firea omenească în lumina şi slava de nepătruns a Sfintei Treimi, devenind un punct de iradiere a harului către toţi oamenii.

Între Învierea Domnului şi Pogorârea Duhului Sfânt, grupul ucenicilor a trecut printr-o etapă pregătitoare, în care mintea le-a fost deschisă, prin arătările minunate ale Domnului Iisus Înviat, pentru a înţelege taina Învierii. Treptat, ucenicii au fost vindecaţi de necunoaştere şi necredinţă şi au fost deplin încredinţaţi că Hristos Cel Înviat din morţi nu este o nălucă sau o fantasmă, ci este Mântuitorul care mai înainte fusese răstignit şi îngropat. În cadrul ultimei întâlniri avute cu ucenicii, Domnul s-a înălţat la cer, reînnoind promisiunea trimiterii Duhului Sfânt peste ei, ca „făgăduinţa Tatălui”, moment când „se vor îmbrăca cu putere de sus”.

Înălțarea Domnului. Însemnări în Scriptură

În Sfânta Scriptură găsim referinţe la actul Înălţării în Evanghelia de la Marcu, versetul 19 din capitolul al 16-lea, unde se spune că Iisus S-a Înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta Tatălui. În Evanghelia de la Luca sunt câteva versete în capitolul 24 ce relatează momentul, în timp ce Sfântul Apostol Pavel, în Epistola I către Timotei, referindu-se la taina creştinătăţii, spune: „Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, S-a vestit de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, S-a crezut în lume şi S-a înălţat întru slavă” (I Timotei 3, 16). Momentul istoric al urcării Fiului lui Dumnezeu la cer a fost povestit de cei care au fost martori la aceasta. Sfântul Apostol Luca spune că Domnul Hristos i-a luat pe ucenicii Săi, i-a dus spre Betania şi acolo Şi-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat, şi pe când îi blagoslovea, S-a depărtat de ei şi S-a înălţat la cer (Luca 24, 50-51). Iisus a vrut ca, la Înălţarea Lui, ucenicii să fie prezenţi, pentru ca astfel, prin mărturia lor, toată lumea să creadă că urcarea Sa la cer s-a făcut cu Trupul Lui.

Trupul spiritualizat al lui Iisus

Preotul Boris Răduleanu, într-o predică la praznicul Înălţării, spunea: „Înălţarea ne arată că ieşirea lui Dumnezeu din lumea aceasta nu înseamnă dezîntrupare. El nu şi-a părăsit Trupul. Îndepărtându-se de lume, Iisus a rămas Dumnezeu-Om, Dumnezeu întrupat. Dar trupul Lui a devenit prin înălţare atât de spiritual, încât s-a putut aşeza cu Trupul în slava Sfintei Treimi, la dreapta Tatălui, aşa cum a petrecut până la întrupare. Trupul luat din Fecioara Maria s-a făcut, în Hristos, natură divină”.

Taina, pătrunsă doar de „raţiunea inimii”

Oricâte cuvinte s-ar rosti despre faptele lui Iisus, Înălţarea la cer este cu adevărat o taină. Doar cei care pot crede şi înţelege cu „raţiunea inimii” că El a fost răstignit, a murit şi a înviat. La Înălţare s-a produs o nouă şi ultimă spiritualizare a trupului lui Iisus, după cea care a avut loc la Înviere, când a trecut prin uşile încuiate şi a intrat la Apostoli, spunându-le: „Pace vouă!”. Atunci, la Înălţare, Iisus i-a învestit pe apostoli cu o putere deosebită: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.” Şi a suflat asupra lor şi a zis: „Luaţi Duh Sfânt. Cărora veţi ierta păcatele vor fi iertate, cărora le veţi ţine vor fi ţinute.” (Matei 28, 18-19).

Pomenirea Eroilor Neamului

În Biserica Ortodoxă Română, s-a rânduit ca de praznicul Înălţării Domnului să se facă pomenirea tuturor eroilor şi a ostaşilor care şi-au dat viaţa pe câmpul de luptă sau în diferite situaţii pentru apărarea credinţei ortodoxe, a patriei străbune şi a demnităţii neamului românesc.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Înălţarea Domnului se sărbătorea nu în biserici, ci la mormintele martirilor, acei adevăraţi eroi ai lui Dumnezeu, care au mărturisit credinţa în Hristos pe timpul cumplitelor persecuţii dezlănţuite împotriva Bisericii creştine

Sursa: ziarullumina.ro

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.