Categorie: Ecumenismul

1

Înfricoşata vedenie a Sfântului Antonie despre eretici

Este cu adevărat înfricoșată vedenia avută de Sfântul Antonie pentru ereticii afl aţi în bisericile dreptslăvitoare. Această vedenie ilustrează și explică sugestiv pricinile pentru care Sfi nţii Părinţi opresc cu canoane sobornicești intrarea ereticilor...