Iisuse, vino cu noi în autocar, mergem la Prislop!

8bh5yb

Spre Împărăţie, pe Cărare. Membri în Mişcarea de Reînviere Duhovnicească. Acoperă-ne, înger în trup, cum îşi acoperă vulturul puii săi. Părinte Arsenie, roagă-te să dobândim pacea inimii.

Roagă-te pentru pacea lumii. Roagă-te pentru sirienii masacraţi, pentru orfani şi văduve, pentru înfometaţi şi înfriguraţi. Îmbracă-ne în haina pocăinţei. Ce e născut din trup, trup este. Născut eşti din duh, părinte, ajută-ne să renaştem şi noi în duh. Fă inimile noastre case ale Duhului.

Miluieşte-ne cu nemărginirea bunătăţii divine, ca un slujitor ceresc. Ai îndrăznire la tronul milei. Cu căldură roagă-te pentru noi. Fă rugăciune neîncetată pentru noi. Surpă întărâtările duşmanilor. Ajută-ne să dobândim Împărăţia cea de Sus. Păzeşte-ne de isipitele celui potrivnic. Cel ce eşti mir scump, nu te scârbi de stricăciunea noastră. Slujitorule al Arhiereului Veşnic, îmbucură-ne pururea.

Dumnezeu Prea Sfântul te-a trimis povăţuitor şi apărător nouă.

Dă-ne izvoare de lacrimi de pocăinţă. Roagă-te să dobândim bunătăţile veşnice. Mucenicule-apostol, roagă-te să primim milă în ceasul Judecăţii. Ca să fim izbăviţi de întunericul patimilor. Luminează minţile noastre. Marilor duhovnici, părinţilor Arsenie, Cleopa, Paisie, Adrian şi Teofil, faceţi rugăciuni să dobândim mântuire. Să nu ni se închidă Uşa.

Părinte Arsenie, preot înveşmântat în Hristos, toată viaţa în nevoinţe duhovniceşti ai petrecut-o şi ai slujit cu smerenie. Dumnezeu Prea Sfântul ţi-a dat înţelepciune, putere şi har. Ai primit chemare de la Hristos, ai râvnit după Mirele Ceresc, ai suferit răni. Ai investit doar în mântuire. Eşti în comuniune cu Hristos. Ai primit lumina mântuirii. Viaţa veşnică a fost targetul tău. Bucură-te, prieten al Mirelui! Bucură-te, casnic al lui Hristos! Pe Dumnezeu Îl iubeşti cât nimeni nu poate şti. Credinţa ţi-a dat stabilitate şi sens.

Din tulburări şi depresii ne scoţi pe noi.

Să ne facem treizeci de mii de colibe la Prislop! Biserica te-a agonisit ca pe o stea luminoasă.  Plouă belşug de har. Ne transferă la spitalul pocăinţei. Lăudând permanent pe Dumnezeu, ai învăţat să Îl iubeşti. Pe omul contemporan, tracasat şi obosit îl călăuzeşti către singura odihnă veşnică. Învaţă-ne să luăm pe Hristos peste tot cu noi, la serviciu, în concediu, peste tot, în Grecia sau oriunde!

Orice formă de cancer se vindecă.  Hristos ne vindecă de orice boală, ne învie din orice moarte. Părintele Arsenie Boca este Doctorul ţării noastre, trimis de Domnul Hristos să ne prescrie reţeta potrivită pentru diagnosticul găsit. Prima şcoală a fost în Biserică, acum şcoala scoate Biserica din clădire. Părintele Arsenie Boca ne avertiza că vor veni aceste timpuri. Facem introduceri prea ample şi paranteze prea sophisticate. Părintele Arsenie ne sintetizează materialul, ordonându-l după priorităţi.

Pentru fiecare zi de parcare în lumea aceasta, Hristos achită multe fise. Achită toată factura, toate fisele, toate debitele, nu mai suntem executaţi silit. Părintele Arsenie ne învaţă cum să Îi mulţumim.

Sfaturile Evangheliei nu sunt lozinci.

Celebrul clişeu “Partidul, Ceauşescu, România” a fost înlocuit cu “Ceauşescu, partidul şi atât”. Acest slogan nu se poate raporta la “Dumnezeu, Biserica, parohia” (deşi unii ar pune parohia prima). Părintele Arsenie ne învaţă că, pentru noi, Dumnezeu este totul. Scopul Pelerinajului în această lume nu este să vedem cât mai multe capitale (păgâne), ci să fim cât mai blânzi, ca să fim cât mai fericiţi, precum părintele Arsenie.

Părintele a rostit adevărul, dar întotdeauna cu iubire.

Sunt doar un lepros, de ce mă laud? Un paralitic, un ciumat, un păcătos. Părinte drag, mijloceşte iertarea pentru cel mai mare păcătos! Am avut grijă să nu mai greşesc? Nu pot ascunde petele leprei mele. Există un „history” al faptelor mele. Boala asta e imaginea morţii mele, care lucrează încă din timpul vieţii. Părinte drag, ajută un netrebnic! Fă-mă să înţeleg că e mai important să pricep cauza bolii, nu detaliile jalnice.

Călăuzeşte-mă să înţeleg tema biblică central: păcatul (meu) şi curăţirea lui. Sunt necurat fără har! Boala (păcatul) mă desparte de soţie, de copii, de Hristos! Mijloceşte vindecarea mea, Părinte drag! Cum ar arăta un oraş în care toţi bolnavii să fie vindecaţi? Câtă vreme sunt păcătos, nu pot fi fericit deloc. Dumnezeu tânjeşte după mine cu o putere mai mare decât moartea. Să nu ţin seama de bunătatea Lui? Ce ar fi putut El face mai mult? Ajută-mă să dobândesc starea de trezvie a conştiinţei!  Ca inima mea să se supună influenţei Duhului Sfânt.

Părinte înveşmântat în Hristos, ajută-mă să înţeleg păcătoşenia mea în lumina Crucii! Să ştiu că nu există altă Cale de mântuire. Roagă-te Domnului, să zidească în mine o inimă curată! Să Îl caut cu toată inima şi să mă las găsit. Ca pentru sufletul meu să se bucure toţi îngerii.

Părinte Arsenie, ajută-ne să fim acolo unde este Maica Domnului!

Ajută-ne ca litiile noastre să fie primite în audienţă mesianică! Bucură-te, părinte, că râvna Sfântului Clement ai avut! Bucură-te, că de laude ai fugit ca Sfântul Patapie! Bucură-te, binecuvântarea Cerului dată românilor! Bucură-te, glas din cetele sfinţilor! Bucură-te, lumină, speranţă. mângâiere! Bucură-te, izbucnirea unui şuvoi de viaţă îmbelşugată în har! Bucură-te, că ne semnalezi gravitatea păcatelor! Bucură-te, cel mai blând dintre contemporani, asemeni lui Moise!

Bucură-te, că locul nostru este la picioarele lui Hristos! Bucură-te,că Hristos nu va părăsi sufletele noastre, pentru care Şi-a dat viaţa! Bucură-te, că cea mai mare bătălie este predarea noastră lui Hristos! Bucură-te, că viaţa asta este doar prefaţa veşniciei! Bucură-te, că asemeni Sfântului Serafim de Sarov, la mormântul tău ne chemi! Bucură-te, că ne ajuţi să promovăm barajul în liga cerească! Bucură-te, că din pelerinaj ne întoarcem bucuroşi!

Părintele Arsenie nu creează adevărul, el doar ni-l descoperă. Am fost restauraţi, dar nu renunţăm la vicii. Pângărim lumea prin infracţiuni nenumărate. Modelul de instruire: reamintirea liturgică. Viaţa părintelui a fost centrată pe iubire, nu pe succes! Nu poate exista iubire unul pentru celălalt, dacă nu există iubire pentru Hristos! Nu e suficient să vorbim despre Hristos, trebuie să devenim vocea Lui. Suntem pe agenda Lui de lucru. Părintele Arsenie flămânzeşte pentru Hristos; harul i se face hrană.

Marius MATEI – LumeaCredintei.com

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.